Αγαπητά μέλη και φίλοι επισκέπτες

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΤΟΕΒ Νιγρίτας που στόχο έχει να παρέχει άμεση πληροφόρηση στους χρήστες των υπηρεσιών του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, ενός οργανισμού που εξυπηρετεί περίπου 1.600 χρήστες σε μια έκταση 64.500 στρεμμάτων και εκτείνεται από την Αγία Παρασκευή έως τον Αχινό.

Το νερό, από τους κυρίους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει, ανεπάρκεια, ιδιαίτερα στις ξηροθερμικές περιοχές όπως η δική μας , που οφείλεται τόσο στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση όσο και στις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές . Γι’ αυτό και κύριος στόχος του ΤΟΕΒ είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση μια στρατηγικής για την αποτελεσματικότερη χρήση του νερού άρδευσης αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η αρδευτική πρακτική οδηγεί σε υποβάθμιση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων .

Με δεδομένο ότι με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο οι ΤΟΕΒ έχουν την ευθύνη μόνο της διοίκησης, της λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων και εγγειοβελτιωτικών έργων χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων, οι κύριοι στόχοι του ΤΟΕΒ περιορίζονται:

  • Στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων μέσω του ελέγχου των αναγκών και της μείωσης των απωλειών με την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών και ζημιών
  • Στην βέλτιστη οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση πόρων (ανθρώπινο δυναμικό ) με στόχο τη μείωση του κόστους άρδευσης αλλά και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
  • Στην συμμετοχή του ΤΟΕΒ Νιγρίτας σε πιλοτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πληροφόρηση στους αγρότες για τον σχεδιασμό της άρδευσης βάσει τον εδαφοκλιματικών συνθηκών και το είδος της καλλιέργειας.

Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα πορείας μας δικαιώνουν ως προς τις επιλογές μας. Ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας:

  • Έχει πετύχει να έχει σήμερα από τα χαμηλότερα τιμολόγια άρδευσης.
  • Έχει πετύχει μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους συντήρησης.
  • Ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στην αυξανόμενη ζήτηση.

Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι η κατασκευή της ιστοσελίδας των παραγωγών σε ότι αφορά τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την διοίκηση του Οργανισμού αφού κάθε επισκέπτης θα έχει πρόσβαση στις αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και στα οικονομικά στοιχειά του Οργανισμού (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, καθημερινές δαπάνες) και από τη άλλη στην βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού μέσα από την διατύπωση προτάσεων και κριτικής.

Φιλοδοξώντας ότι αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο ουσιαστικής πληροφόρησης αλλά και διευκόλυνσης των παραγωγών στην καθημερινότητας τους, περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις για την βελτίωση της .

ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ