Όσα μέλη του Οργανισμού ενοικιάζουν τα χωράφια τους σε άλλους ,θα πρέπει να ζητούν πληροφορίες από τον Οργανισμό όσον αφορά την φερεγγυότητα των ενοικιαστών απέναντι στον Τ.Ο.Ε.Β , διότι σε περίπτωση που ζητήσουν αρδευτική ενημερότητα προκειμένου να μεταβιβάσουν ή να πουλήσουν τα χωράφια τους ίσως αναγκαστούν να εξοφλήσουν οι ίδιοι τις εισφορές όπως έγινε σε πολλές περιπτώσεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΥΤΑΣ