ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ‘Η ΑΛΛΙΩΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ>>.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΦΟΡΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 2.200.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΙΚΑΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ, ΝΑ ΑΝΑΛΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΙ ΤΙΜΕΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΜΕ  ΤΑ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ.

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:

1) ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

2) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

3) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4) ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

6) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

7) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8) ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

9) ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ      ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ  

10) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ-ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ,ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

11) ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

12) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

13 )ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

14)ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ORTEM HELLAS

                                                                                                            ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ