Οι ενδείξεις των παροχόμετρων για την αρδευτική περίοδο του 2020 λαμβάνονται κάθε δέκα μέρες μετά την έναρξη των αντλιοστασίων.

                                                   Α9                                     Α10                               Α11                                  Α12                                    Α13

1ο δεκαήμερο 18/5/2020:        307.429 κυβικά μέτρα          284.765 κυβικά μέτρα       463.401 κυβικά μέτρα       486.706 κυβικά μέτρα        537.959 κυβικά μέτρα

2ο δεκαήμερο 28/5/2020:          72.344 κυβικά μέτρα            49.472 κυβικά μέτρα       104.621 κυβικά μέτρα       116.730 κυβικά μέτρα        128.978 κυβικά μέτρα

3ο δεκαήμερο 7/6/2020:            29.261 κυβικά μέτρα             6.381 κυβικά μέτρα         86.281 κυβικά μέτρα         55.950 κυβικά μέτρα          56.639 κυβικά μέτρα

4ο δεκαήμερο 17/6/2020:        241.855 κυβικά μέτρα          177.188 κυβικά μέτρα       241.069 κυβικά μέτρα       129.137 κυβικά μέτρα        153.472 κυβικά μέτρα 

5ο δεκαήμερο 27/6/2020:        224.327 κυβικά μέτρα          290.113 κυβικά μέτρα       416.422 κυβικά μέτρα       408.220 κυβικά μέτρα        395.873 κυβικά μέτρα

6o δεκαήμερο  7/7/2020:         542.939 κυβικά μέτρα          349.845 κυβικά μέτρα       486.026 κυβικά μέτρα       348.887 κυβικά μέτρα        398.430 κυβικά μέτρα 

7o δεκαήμερο 17/7/2020:        650.702 κυβικά μέτρα          527.667 κυβικά μέτρα       634.779 κυβικά μέτρα       503.955 κυβικά μέτρα        443.419 κυβικά μέτρα    

8ο δεκαήμερο 27/7/2020:        847.584 κυβικά μέτρα          761.797 κυβικά μέτρα       860.859 κυβικά μέτρα       749.404 κυβικά μέτρα        707.689 κυβικά μέτρα

9ο δεκαήμερο 6/8/2020:          794.917 κυβικά μέτρα          647.927 κυβικά μέτρα       764.020 κυβικά μέτρα       721.166 κυβικά μέτρα        666.558 κυβικά μέτρα

10ο δεκαήμερο 16/8/2020:      232.822 κυβικά μέτρα           223.894 κυβικά μέτρα       246.195 κυβικά μέτρα       324.054 κυβικά μέτρα        245.789 κυβικά μέτρα

11ο δεκαήμερο 26/8/2020:      268.162 κυβικά μέτρα           373.056 κυβικά μέτρα       423.103 κυβικά μέτρα       535.863 κυβικά μέτρα        558.061 κυβικά μέτρα

12ο δεκαήμερο 5/9/2020:        249.453 κυβικά μέτρα           235.410 κυβικά μέτρα       254.867 κυβικά μέτρα       379.984 κυβικά μέτρα       348.276 κυβικά μέτρα

13ο δεκαήμερο 15/9/2020:      253.539 κυβικά μέτρα           174.828 κυβικά μέτρα       184.633 κυβικά μέτρα       343.196 κυβικά μέτρα       224.898 κυβικά μέτρα