Ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας σεβόμενος το περιβάλλον και αναγνωρίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής, συντάσσεται και υιοθετεί εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Προχωράει η υλοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού 500kw του Οργανισμού, υποέργο το οποίο εντάσσεται στο μέτρο 4.3.1. του ΠΑΑ 2014-2020.

Η συνολική προϋπολογιστική δαπάνη των έργων και εργασιών αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού, ανέρχεται σε 21.000 ευρώ, πλέον τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Το έργο θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχια του αγροκτήματος Τερπνής, τα οποία αποκτήθηκαν από τον οργανισμό για τον σκοπό αυτό και θα εξοικονομεί περίπου το ένα έκτο της ενεργειακής μας κατανάλωσης.

Σκοπός του έργου θα είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα τροφοδοτείται στο δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, θα λειτουργεί με καθεστώς αυτοπαραγωγού με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (VirtualNetMetering) στο δίκτυο μέσης τάσης 20ky.

Έτσι, λοιπόν, εμπράκτως ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας προχωρά αξιοποιώντας τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους που διαθέτει άπλετα η πατρίδα μας, όπως είναι η ηλιακή ενέργεια.

Τέλος, εύχεται στο άμεσο μέλλον να ευοδωθούν ενέργειες και έργα ανάλογου περιεχομένου και ενδιαφέροντος τόσο για το κοινό καλό όσο και για το καλό του Οργανισμού.