ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ    22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η σημερινή μέρα είναι καθιερωμένη για να μας θυμίσει την σημαντικότητα αυτού του αγαθού στην ύπαρξη ζωής. Η πολυδιάστατη αξία του για τον άνθρωπο εκτός από την κατανάλωση του σαν πόσιμο και στην προσωπική υγιεινή έχει να κάνει πρωτίστως με την διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη και δευτερευόντως με τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως εν προκειμένω η γεωργία .Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο  διαχείρισης υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εγχώρια κατανάλωση γλυκού νερού αναφέρει ότι το 84% του χρησιμοποιούμενου γλυκού νερού διατίθεται για την άρδευση, 12% για την ύδρευση, το 3% για την βιομηχανία και το 1% για την κτηνοτροφία.

  Για τους παραπάνω λόγους  πρέπει ο καθένας μας να συλλογιστεί και να αναλάβει δράση από το δικό του μετερίζι για την διατήρηση αυτού του πολύτιμου αγαθού.

Από εδώ ορμώμενος ο οργανισμός μας, σεβόμενος απόλυτα αυτό το αγαθό, αφενός καταβάλλοντας το περιβαλλοντικό τέλος που του αναλογεί  και αφετέρου εκμεταλλευόμενος τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εντάξει στους κόλπους του πράξεις όπως <<ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡOΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜHΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ>>, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  Ή ΑΛΛΙΩΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ>> έχοντας σκοπό να μειώσει την κατανάλωση νερού τουλάχιστον κατά 25% , στο πλαίσιο της αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

                                                                                                                                      Με εκτίμηση

                                                                                                                             Τζιμπιλής Φυλακτός 

                                                                                                                                                                                  Γεωπόνος Α.Π.Θ