Τεχνική Υπηρεσία

Γεωργοτεχνίτης : Βασίλειος Μπαλκαντζόπουλος

Τεχνίτης : Σωτήριος Δημούδης

Ηλεκτροσυγκολητής : Ευάγγελος Σκέμπερης

Λογιστήριο – Ταμείο

Λογιστής : Αθανάσιος Καρβουνάρης

Ταμίας : Παναγιώτης Καραγιάννης

Εποχιακό προσωπικό

Τρεις (3) Υδρονομείς

Δώδεκα(12) Εργάτες γενικών καθηκόντων

Γεωπόνος :  Σούκια Αικατερίνη