Τεχνική Υπηρεσία

Δοιηκητικός Υπάλληλος : Αθανάσιος Μαργιώλας ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Έργου

Γεωργοτεχνίτης : Βασίλειος Μπαλκαντζόπουλος

Τεχνίτης : Σωτήριος Δημούδης

Ηλεκτροσυγκολητής : Ευάγγελος Σκέμπερης

Λογιστήριο – Ταμείο

Λογιστής : Αθανάσιος Καρβουνάρης

Ταμίας : Παναγιώτης Καραγιάννης

Εποχιακό προσωπικό

Τρεις (3) Υδρονομείς

Δώδεκα(12) Εργάτες γενικών καθηκόντων

Γεωπόνος :   Τζιμπιλής Φυλακτός