1) ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

2) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

3) ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

4) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

5) ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

6) ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

7) ΜΠΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αναπληρωματικά μέλη οι:

1) ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ